Medzinárodná odborná konferencia

Vážené kolegyne a kolegovia

N.o. Miesto pod slnkom sa v projekte realizovanom v rámci programu Erasmus+ venovala problematike zamestnanosti, ako dôležitej súčasti práce s klientmi pri zvyšovaní sociálnej úrovne a riešení problémových oblastí rodinného života. 
Bola vypracovaná metodika skupinovej práce, ktorá pomáha klientom poznať a pochopiť svoje zdroje, príležitosti na neformálne učenie, identifikovať svoje kompetencie, vedieť ich prezentovať potencionálnemu zamestnávateľovi, zvládnuť prijímací pohovor. Ďalším prínosom je celková aktivizácia klientov a preberanie zodpovednosti čo sa odráža v rôznych sférach osobného a rodinného života. 

Ak Vás daná problematika zaujala n.o. Miesto pod slnkom Vás srdečne pozýva na medzinárodnú odbornú konferenciu „Zvyšovanie kompetencií a aktivizácia osôb ohrozených nezamestnanosťou" v rámci projektu Erasmus+, ktorá sa uskutoční 29.mája 2018 v Hoteli Yasmin, Košice.

Registrácia sa uskutočňuje prostredníctvom tohto formulára:

Konferencia je bez účastníckeho poplatku. Program konferencie a ďalšie pokyny budú zaslané prihláseným účastníkom.


Pilotný kurz

Od 1.2.2017 do 17.3.2017 prebiehal prvý pilotný kurz, ktorý sme simultánne organizovali v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi. 

Cieľom bolo odpilotovať pripravený program, všímať si jeho účinnosť, atraktivitu, zrozumiteľnosť klientmi a v prípade potrieb získať podnety a návrhy na jeho prípadné korekcie.
Tohto kurzu sa zúčastnilo 15 účastníkov.

Školenie lektorov v Linzi

V dňoch 19.-23.9.2016 sa v Linci uskutočnilo školenie lektorov v novej metóde. 
MIESTO POD SLNKOM n.o. na školenie vyslalo štyri pracovníčky. Okrem cieľa osvojiť si novú metódu, získať zručnosti pri používaní odporúčaných metód a techník, sme spoločne diskutovali o jednotlivých moduloch, náväznosti ich výstupov, korekcií vzhľadom na konkrétne cieľové skupiny. 
Naše pracovné aktivity trvali celé dni, ale i napriek tomu sme si našli čas, aby sme spoznali prácu, zamestnancov a klientov partnerskej organizácie Migrare, ako i ich krásne mesto.